Aanvraag omgevingsvergunning Europaplein 71

Stadsdeel ZuidĀ -
16 juni 2020

Europaplein 71, 1078GX: voor het veranderen van de begane grond op het adres Europaplein 71-73 van een IVB- tot een IVA horeca inrichting met alcohol gebruik (restaurant), ingekomen 29 april 2020, Z2020-Z001195, OLO-nummer 5128961.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.