Aanvraag omgevingsvergunning Willem Pijperstraat 19

Stadsdeel ZuidĀ -
18 juni 2020

Willem Pijperstraat 19, 1077XK: voor het maken van een muurdoorbraak en het realiseren van een dakopbouw, ingekomen 02 juni 2020, Z2020-Z002062, OLO-nummer 5209869.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.