Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Veluwelaan 21

Stadsdeel ZuidĀ -
9 juni 2020

Veluwelaan 21, 1079PX: voor het plaatsen van een tijdelijke bezoekunit ter hoogte van Veluwelaan 21, voor een periode van zes maanden, verzonden 08 juni 2020, Z2020-Z001015, OLO-nummer 5109563.

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.