Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Willem Pijperstraat 74

Stadsdeel ZuidĀ -
17 juni 2020

Willem Pijperstraat 74, 1077XM: voor het veranderen en vergroten van de gebouwen Willem Pijperstraat 48, 54, 68 en 74 en Prinses Irenestraat 60 met behoud van bestemming tot woningen, verzonden 16 juni 2020, Z2020-Z000738, OLO-nummer 5063589.

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.