Aanvraag omgevingsvergunning Beatrixpark 1

Stadsdeel Zuid -
11 juni 2020

Beatrixpark 1: voor het plaatsen van airco-unit op het dak van het gebouw op de locatie Beatrixpark 1, ingekomen 01 mei 2020, Z2020-Z001261, OLO-nummer 5135699.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.