Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Prinses Margrietstraat 8

Stadsdeel Zuid -
5 juni 2020

Prinses Margrietstraat 8, 1077LA: voor het vergroten van de begane grond en kelder van het gebouw Prinses Margrietstraat 8 met behoud van bestemming daarvan tot één woning, verzonden 05 juni 2020, Z2020-Z000468, OLO-nummer 5032445.

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.