Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Amstelpark 2B

Stadsdeel ZuidĀ -
20 mei 2020

Amstelpark 2B, 1083HZ: voor het vergroten van het gebouw met een aanbouw ten behoeve van een invalidentoilet op de locatie Amstelpark 2B, verzonden 20 mei 2020, Z2020-Z000710, OLO-nummer 5034261.

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.