Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Jachthavenweg 32C

Stadsdeel Zuid -
20 mei 2020

Jachthavenweg 32C, 1076CZ: voor het vervangen van een oude woonark door een bestaande woonark op het adres Jachthavenweg 32 C, met bestemming daarvan tot één woning, verzonden 20 mei 2020, Z2020-Z000541, OLO-nummer 4996333.

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.