Aanvraag omgevingsvergunning kap Prinses Margrietstraat 1

Stadsdeel ZuidĀ -
20 mei 2020

Prinses Margrietstraat 1, 1077KZ: voor het kappen van meerdere bomen staande in de tuin, ingekomen 07 april 2020, Z2020-Z000818, OLO-nummer 5079399.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.