Aanvraag omgevingsvergunning Eerste Jan van der Heijdenstraat 148-H

Stadsdeel ZuidĀ -
22 mei 2020

Eerste Jan van der Heijdenstraat 148-H, 1072VD: voor het realiseren van funderingsherstel en het legaliseren van de verblijfsruimte ter hoogte van de zolder, ingekomen 13 mei 2020, Z2020-Z001496, OLO-nummer 5160029.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.