Aanvraag omgevingsvergunning Westlandgracht 43-3

Stadsdeel ZuidĀ -
22 mei 2020

Westlandgracht 43-3, 1058TL: voor het veranderen van het gebouw Westlandgracht 43, door het realiseren van een dakterras ter hoogte van de vierde verdieping, ingekomen 02 mei 2020, Z2020-Z001283, OLO-nummer 5137511.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.