Aanvraag omgevingsvergunning Rijnsburgstraat 44-1

Stadsdeel ZuidĀ -
22 mei 2020

Rijnsburgstraat 44-1, 1059AW: voor het veranderen van het gebouw Rijnsburgstraat 44 door het omzetten van een zelfstandige woning naar drie onzelfstandige woonruimten, ingekomen 09 april 2020, Z2020-Z000866, OLO-nummer 5085013.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.