Aanvraag omgevingsvergunning Willemsparkweg 80

Stadsdeel Zuid -
22 mei 2020

Willemsparkweg 80, 1071HL: voor het veranderen van het gebouw Willemsparkweg 80 door het plaatsen van gevelreclame ter plaatse van de voorgevel, ingekomen 28 april 2020, Z2020-Z001156, OLO-nummer 5124073.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.