Aanvraag omgevingsvergunning Cornelis Anthoniszstraat 20-4

Stadsdeel Zuid -
22 mei 2020

Cornelis Anthoniszstraat 20-4, 1071VT: voor het veranderen van het gebouw Cornelis Anthoniszstraat 20, door het realiseren van een dakterras met toegang door middel van een dakluik, ingekomen 17 april 2020, Z2020-Z000950, OLO-nummer 5102129.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.