Aanvraag exploitatievergunning voor een horecabedrijf Punterspad 15,

Stadsdeel Zuid -
13 mei 2020

Punterspad 15, 1081KB: verlenging voor het exploiteren van een alcoholschenkend horecabedrijf zonder terras. Zaaknummer Z/20/1760604.

Heeft u hier vragen over of wilt u de aanvraag inzien? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.

U kunt gedurende 14 dagen, gerekend vanaf de datum van publicatie, een zienswijze indienen. U kunt uw zienswijze richten aan:

De voorzitter van het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid
President Kennedylaan 923
1079 MZ Amsterdam
o.v.v. het dossiernummer

Of per mail naar: horecavergunningen@zuid.amsterdam.nl.