Aanvraag omgevingsvergunning Henriëtte Bosmansstraat 25

Stadsdeel Zuid -
8 januari 2020

Henriëtte Bosmansstraat 25, 1077 XG: voor het uitbreiden van de woning op de 1e verdieping aan de achterzijde en het dichtbouwen van het dakterras/ balkon, ingekomen d.d. 20 december 2019. OLO-nummer 4850187.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.