Aanvraag evenementenvergunning Europaplein 16

Stadsdeel Zuid -
8 januari 2020

Europaplein 16, 1078 GZ Amsterdam: voor het houden van een evenement "Koetsenrit" van 11 juli 2020 om 21:00 uur tot 12 juli 2020 00:30 uur, met op het drukste moment 150 bezoekers. Ontvangen op 23 december 2019. Zaaknummer Z/19/619374.

Heeft u hier vragen over of wilt u de aanvraag inzien? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.

U kunt gedurende 14 dagen, gerekend vanaf de datum van publicatie, een zienswijze indienen. U kunt uw zienswijze richten aan:

De voorzitter van het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid
President Kennedylaan 923
1079 MZ Amsterdam
o.v.v. het dossiernummer

Of per mail naar: stadsdeel@zuid.amsterdam.nl.