Aanvraag evenementenvergunning Amstelpark 13

Stadsdeel Zuid -
8 januari 2020

Amstelpark 13, 1083 HZ Amsterdam: voor het houden van een evenement Festival "Moshi Moshi Fair" op 27 juni 2020 van 11:00 uur tot 19:30 uur en op 28 juni 2020 van 11:00 uur tot 18:00 uur, met op het drukste moment 1000 bezoekers. Ontvangen op 20 maart 2019. Zaaknummer Z/19/338508.

Heeft u hier vragen over of wilt u de aanvraag inzien? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.

U kunt gedurende 14 dagen, gerekend vanaf de datum van publicatie, een zienswijze indienen. U kunt uw zienswijze richten aan:

De voorzitter van het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid
President Kennedylaan 923
1079 MZ Amsterdam
o.v.v. het dossiernummer

Of per mail naar: stadsdeel@zuid.amsterdam.nl.