Aanvraag omgevingsvergunning Jachthavenweg 32C

Stadsdeel Zuid -
30 april 2020

Jachthavenweg 32C, 1076CZ: voor het vervangen van een oude woonark door een bestaande woonark op het adres Jachthavenweg 32 C, met bestemming daarvan tot één woning, ingekomen 23 maart 2020, Z2020-Z000541, OLO-nummer 4996333.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.