Aanvraag omgevingsvergunning Amstelpark 2B

Stadsdeel ZuidĀ -
28 april 2020

Amstelpark 2B, 1083HZ: voor het vergroten van het gebouw met een aanbouw ten behoeve van een invalidentoilet op de locatie Amstelpark 2B, ingekomen 31 maart 2020, Z2020-Z000710, OLO-nummer 5034261.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.