Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning nabij Parnassusweg 1

Stadsdeel Zuid -
16 april 2020

nabij Parnassusweg 1, 1077DA: voor het plaatsen van een tijdelijk (7 jaar en 11 maanden) digitaal reclameobject nabij Parnassusweg 1, verzonden d.d. 15 april 2020, Z2020-Z000037, OLO-nummer 4978291.

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.