Besluit exploitatievergunning voor een horecabedrijf Spoorslag 23

Stadsdeel Zuid -
17 april 2020

Verleend

Spoorslag 23,1082MM: voor het exploiteren van een alcoholvrij horecabedrijf met terras, verzonden d.d. 14 april 2020. Zaaknummer Z/19/619153.

Het besluit en bijbehorende stukken kunnen via de e-mail ontvangen worden, door op onderstaande blauwe knop te klikken. Wilt u de stukken fysiek inzien, dan kunt u bellen met het gemeentelijk informatienummer 14020.

Niet mee eens?

Informatie over bezwaar maken.