Aanvraag exploitatievergunning voor een horecabedrijf Amstelpark 12

Stadsdeel Zuid -
9 april 2020

Amstelpark 12,1083HZ: voor het exploiteren van een alcoholschenkend horecabedrijf met terras. Zaaknummer Z/20/655476.

Heeft u hier vragen over of wilt u de aanvraag inzien? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.

U kunt gedurende 14 dagen, gerekend vanaf de datum van publicatie, een zienswijze indienen. U kunt uw zienswijze richten aan:

De voorzitter van het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid
President Kennedylaan 923
1079 MZ Amsterdam
o.v.v. het dossiernummer

Of per mail naar: horecavergunningen@zuid.amsterdam.nl.