Aanvraag omgevingsvergunning Europaplein 71

Stadsdeel ZuidĀ -
1 april 2020

Europaplein 71, 1078GX: voor het plaatsen van een zonwering aan de voorgevel van het gebouw, op de begane grond, ingekomen 25 februari 2020, Z2020-Z000110, OLO-nummer 4984333.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.