Aanvraag evenementenvergunning Amstelpark

Stadsdeel Zuid -
1 april 2020

Amstelpark, 1083HZ: Evenement "Vier de Natuur - parkfeest Amstelpark 2020" op 6 september 2020 van 11:00 uur tot 18:00 uur, met op het drukste moment 150 bezoekers. Zaaknummer Z/20/651657.

Heeft u hier vragen over of wilt u de aanvraag inzien? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.

U kunt gedurende 14 dagen, gerekend vanaf de datum van publicatie, een zienswijze indienen. U kunt uw zienswijze richten aan:

De voorzitter van het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid
President Kennedylaan 923
1079 MZ Amsterdam
o.v.v. het dossiernummer

Of per mail naar: stadsdeel@zuid.amsterdam.nl.