Aanvraag evenementenvergunning Beethovenplein 10

Stadsdeel Zuid -
27 maart 2020

Beethovenplein 10, 1077 WM: Evenement " Stibbe Alumni 2020'' op 10 september 2020 van 17:30 uur tot 22:00 uur, met op het drukste moment 200 bezoekers. Zaaknummer Z/20/650941.

Heeft u hier vragen over of wilt u de aanvraag inzien? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.

U kunt gedurende 14 dagen, gerekend vanaf de datum van publicatie, een zienswijze indienen. U kunt uw zienswijze richten aan:

De voorzitter van het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid
President Kennedylaan 923
1079 MZ Amsterdam
o.v.v. het dossiernummer

Of per mail naar: stadsdeel@zuid.amsterdam.nl.