Aanvraag omgevingsvergunning Minervalaan 109

Stadsdeel ZuidĀ -
26 maart 2020

Minervalaan 109, 1077NV: voor het verplaatsen van de entree van de woning naar de zijgevel op de locatie Minervalaan 109, 28-02-2020, Z2020-Z000139, OLO-nummer 4989635.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.