Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Jachthavenweg 130

Stadsdeel ZuidĀ -
17 maart 2020

Jachthavenweg 130, 1081 KJ: voor het aanbrengen van reclame-uitingen evenwijdig aan de voor- en zijgevel van het kantoorgebouw, verzonden d.d. 17 maart 2020. OLO-nummer 4919253.

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.