Aanvraag evenementenvergunning Gustav Mahlerplein 2

Stadsdeel Zuid -
18 maart 2020

Gustav Mahlerplein 2, 1082 MA: Evenement "Zuidas Run" van 19 juni 2020 van 17:00 uur tot 23:00 uur, met op het druktste moment 1999 bezoekers. Zaaknummer Z/20/638569.

Heeft u hier vragen over of wilt u de aanvraag inzien? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.

U kunt gedurende 14 dagen, gerekend vanaf de datum van publicatie, een zienswijze indienen. U kunt uw zienswijze richten aan:

De voorzitter van het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid
President Kennedylaan 923
1079 MZ Amsterdam
o.v.v. het dossiernummer

Of per mail naar: stadsdeel@zuid.amsterdam.nl.