Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Anton Verheijstraat 12

Stadsdeel ZuidĀ -
5 maart 2020

Anton Verheijstraat 12, 1077 KT: voor het veranderen en vergroten van het gebouw door het bouwen van een aanbouw aan de achtergevel en het verhogen van het dak van de bestaande garage van het gebouw, verzonden d.d. 5 maart 2020. OLO-nummer 4857693.

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.