Aanvraag omgevingsvergunning kap openbare ruimte Stadsdeel Zuid

Stadsdeel ZuidĀ -
27 februari 2019

Een aanvraag voor het kappen van negentien bomen staande in de openbare ruimte, in de Beethovenstraat tussen Prinses Irenestraat en Willem Kesstraat. Ter plaatse van westelijk fietspad/rijbaan, ingekomen d.d. 29 januari 2019. OLO-nummer 4174483.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.