Aanvraag omgevingsvergunning Willem Pijperstraat 11

Stadsdeel ZuidĀ -
14 februari 2019

Willem Pijperstraat 11, 1077 XK: voor het vergroten van de tweede verdieping door middel van een dakopbouw en het wijzigen van de indeling van het gebouw Willem Pijperstraat 11, ingekomen d.d. 30 januari 2019. OLO-nummer 4177491.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.