Aanvraag omgevingsvergunning Minervalaan 116

Stadsdeel ZuidĀ -
14 februari 2019

Minervalaan 116, 1077 PM: voor het veranderen van het gebouw Minervalaan 116 door het verdiepen en vergroten van de bestaande kelder, het realiseren van een berging en het maken van een zwembad, ingekomen d.d. 30 januari 2019. OLO-nummer 4172239.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.