Aanvraag omgevingsvergunning kap Henriëtte Bosmansstraat 44

Stadsdeel Zuid -
14 februari 2019

Henriëtte Bosmansstraat 44, 1077 XJ: voor het kappen van één boom, staande op het voorerf, ingekomen d.d. 3 februari 2019. OLO-nummer 4185011.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.