Aanvraag omgevingsvergunning Prinses Margrietstraat 23

Stadsdeel Zuid -
6 februari 2019

Prinses Margrietstraat 23, 1077 KZ: voor het herstellen van de fundering, het maken van een kelderbak, het vergoten van de begane grond aan de achter- en zijgevel, het maken van bouwkundige muurdoorbraken en het plaatsen van twee buitenunits in de tuin ten behoeve van airco, met behoud van bestemming daarvan tot één woning, ingekomen d.d. 3 januari 2019. OLO-nummer 4121647.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.