Aanvraag omgevingsvergunning IJsbaanpad 80 D

Stadsdeel ZuidĀ -
6 februari 2019

IJsbaanpad 80 D, 1076 CW: voor het vervangen van een bestaande woonark voor een nieuwbouw woonark, ingekomen d.d. 18 december 2018. OLO-nummer 4103523.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.