Aanvraag omgevingsvergunning Minervalaan 116

Stadsdeel Zuid -
30 januari 2019

Minervalaan 116, 1077 PM: voor het veranderen en vergroten van de begane grond en eerste verdieping in het gebouw Minervalaan 116, het vervangen van de bestaande raamkozijnen voor aluminium kozijnen aan de voorgevel met behoud van bestemming daarvan tot één zelfstandige woning en maken van een dakterras aan de achterzijde, ingekomen d.d. 21 december 2018. OLO-nummer 4112087.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.