Aanvraag omgevingsvergunning IJsbaanpad 82 C

Stadsdeel ZuidĀ -
30 januari 2019

IJsbaanpad 82 C, 1076 CW: voor het plaatsen van een nieuwe woonark bestaande uit twee woningen op de vrij gekomen waterkavel na het verwijderen van een bestaande woonark op het adres IJsbaanpad 82 C, ingekomen d.d. 20 december 2018. OLO-nummer 4110303.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.