Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Minervalaan 111

Stadsdeel Zuid -
25 november 2019

Minervalaan 111, 1077 NV: voor het uitbreiden en wijzigen van de indeling van de begane grond en het uitbreiden en wijzigen van de indeling van de verdieping van het gebouw, met behoud van bestemming hiervan tot één zelfstandige woning, verzonden d.d. 25 november 2019. OLO-nummer 4688159.

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.