Aanvraag omgevingsvergunning Willem Kesstraat 15

Stadsdeel ZuidĀ -
26 november 2019

Willem Kesstraat 15, 1077 KR: voor het veranderen en vergroten van het gebouw Willem Kesstraat 15 door het maken van een kelder onder en gedeeltelijk achter het gebouw voorzien van een koekoek in de voor- en achtergevel en het maken van een aanbouw aan de achtergevel, ingekomen d.d. 14 november 2019. OLO-nummer 4771455.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.