Aanvraag omgevingsvergunning Prinses Margrietstraat 5

Stadsdeel Zuid -
31 oktober 2019

Prinses Margrietstraat 5, 1077 KZ: voor het veranderen en vergroten van het gebouw door het oprichten van een derde bouwlaag met behoud van bestemming daarvan tot één woning, ingekomen d.d. 10 oktober 2019. OLO-nummer 4706281.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.