Aanvraag omgevingsvergunning Beethovenstraat 184

Stadsdeel ZuidĀ -
23 oktober 2019

Beethovenstraat 184, 1077 JX: voor het vernieuwen van de entree pui en kozijnen in de Zuid- en Westgevel op de begane grond van het gebouw Beethovenstraat 184 met behoud van bestemming daarvan tot kantoor, ingekomen d.d. 25 september 2019. OLO-nummer 4675703.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.