Aanvraag omgevingsvergunning Locatellikade 15

Stadsdeel Zuid -
23 oktober 2019

Locatellikade 15, 1076 AZ: voor het wijzigen van het gebruik van een deel van de begane grond van het gebouw Locatellikade 15 en tevens het gebruiken van een deel van het aansluitende terrein als terras, met bestemming daarvan tot een horecavestiging (café-restaurant), ingekomen d.d. 12 september 2019. OLO-nummer 4595667.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.