Aanvraag omgevingsvergunning Parnassusweg 30-II

Stadsdeel ZuidĀ -
23 oktober 2019

Parnassusweg 30-II, 1076 AR: voor het plaatsen van een dakterras op de derde verdieping aan de achterzijde van het gebouw Parnassusweg 30 met behoud van de bestemming tot wonen, ingekomen d.d. 16 september 2019. OLO-nummer 4657067.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.