Aanvraag omgevingsvergunning Minervalaan 111

Stadsdeel Zuid -
23 oktober 2019

Minervalaan 111, 1077 NV: voor het uitbreiden en wijzigen van de indeling van de begane grond en het uitbreiden en wijzigen van de indeling van de verdieping van het gebouw Minervalaan 111, met behoud van bestemming hiervan tot één zelfstandige woning, ingekomen d.d. 3 oktober 2019. OLO-nummer 4688159.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.