Aanvraag exploitatievergunning voor een horecabedrijf Gustav Mahlerlaan 294

Stadsdeel Zuid -
22 oktober 2019

Gustav Mahlerlaan 294, 1082 ME: voor het exploiteren van één alcoholverstrekkend horecabedrijf met terras. Dossiernummer 2019-37126.

Heeft u hier vragen over of wilt u de aanvraag inzien? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.

U kunt gedurende 14 dagen, gerekend vanaf de datum van publicatie, een zienswijze indienen. U kunt uw zienswijze richten aan:

Dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid, afdeling Vergunningen
President Kennedylaan 923
1079 MZ Amsterdam
o.v.v. het dossiernummer

Of per mail naar: horecavergunningen@zuid.amsterdam.nl.