Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Ruysdaelstraat 77-89

Stadsdeel ZuidĀ -
18 oktober 2019

Ruysdaelstraat 77-89 , 1071 XB: voor het bouwen in afwijking van de vergunning met OLO-nummer 1601129, voor het oprichten van een gebouw op het adres Ruysdaelstraat 77-89 met bestemming daarvan tot twaalf woningen en een ondergrondse parkeergarage, waarbij de afwijking bestaat uit het verhogen van de liftdakopbouw en het veranderen van de ronde dakopbouw, het verkleinen van het dakterras en het aanpassen van de balustrades aan de achterzijde van het gebouw Ruysdaelstraat 77-89, verzonden d.d. 17 oktober 2019. OLO-nummer 4609703.

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.