Besluit omgevingsvergunning reguliere procedure Henriette Bosmanstraat 4

Stadsdeel Zuid -
15 oktober 2019

Verleend

Henriette Bosmanstraat 4, 1077 XH: voor het op het perceel plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak, het wijzigen van de indeling van de begane grond en eerste verdieping en het uitbreiden van de tweede verdieping aan de achterzijde, verzonden d.d. 15 oktober 2019. OLO-nummer 4435113.

Het besluit en bijbehorende stukken kunnen via de e-mail ontvangen worden, door op onderstaande blauwe knop te klikken. Wilt u de stukken fysiek inzien, dan kunt u bellen met het gemeentelijk informatienummer 14020.

Niet mee eens?

Informatie over bezwaar maken.