Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Cornelis Anthoniszstraat 32-H

Stadsdeel ZuidĀ -
11 oktober 2019

Cornelis Anthoniszstraat 32-H, 1071 VV: voor het splitsen van de woning naar twee woningen, verzonden d.d. 11 oktober 2019. OLO-nummer 4546595.

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.