Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Dintelstraat 100-II 102-II

Stadsdeel ZuidĀ -
11 oktober 2019

Dintelstraat 100-II 102-II, 1078 VX: voor het vergroten van de daklaag, het wijzigen van de bestemming bergruimte in woonruimte en het maken van een dakterras op de derde (zolder) verdieping van het gebouw Dintelstraat 100 en Dintelstraat 102 met bestemming hiervan tot twee zelfstandige woningen, verzonden d.d. 10 oktober 2019. OLO-nummer 4607343.

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.